POPLATEK ZA PSA 2020 – PRODLOUŽENO DO 30.6.2020 !!!

Místní poplatek ze psů je splatný do 31. 03. 2020. Poplatek za jednoho psa od nového roku 2020 činí 180,- Kč i za každého dalšího psa taktéž 180,- Kč.
Pokud máte psa v bytovém domě, poplatek činí stejně jak loni 1000,-, za dalšího psa v bytovém domě se hradí 1 500,- Kč.  
Úhradu poplatku lze uskutečnit v pokladně našeho úřadu v Polance nad Odrou každé pondělí a středu: 7.30 – 11.15 hod a 12.15 –17.00 hod.

Případně je možné uhradit poplatek bezhotovostně na číslo účtu:
1649327379/0800, variabilní symbol 1341, za který dopíšete číslo popisné Vašeho domu.
Pokud jste již platbu odeslali bankovním převodem se starou částkou 120,- Kč, prosíme Vás, aby jste zbylou částku 60,- Kč převedli opět na stejné číslo účtu pod stejným variabilním symbolem a číslem popisným Vašeho domu.